لطفا در هنگام رزرو به جريمه هاي نمايش داده شده توجه نماييد .سایر اعلانات