ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 077,31555 تماس حاصل نموده یا به آدرس بوشهر .بندر کنگان.جنب ترمينال مسافر بري شرکت هواپيمايي پرشيا سير مراجعه نمایید.