شرکت پرشيا سير کنگان به عنوان بزرگ ترين آژانس چارتر کننده در استان ، با اتکاء به تجارب فراوان و اشراف همه جانبه اي که به پرواز هاي مورد نياز منطقه دارد، اقدام به چارتر کردن پرواز هاي مختلف با توجه به نياز استان مي نمايد .پرشيا سير داري دو مجوز بند الف و ب بوده که در حوزه فروش پرواز و هتل هاي داخلي سرتا سر ايران و اخذ ويزا و پرواز و هتل هاي خارجي تمام نقاط  جهان فعاليت دارد . هدف ما  برنامه ريزي، اجرا و هدايت جذاب ترين سفر ها در داخل و خارج از کشور است . شرکت پرشيا سير رضايتمندي مشتري و توجه به استانداردهاي بالاي حرفه اي را از اصول اوليه فعاليتهاي خود مي داند .