جهت استرداد وجه پس از کنسل کردن رزرو حتما فرم استرداد وجه را تکميل نماييد.
جهت کنسل کردن رزرو خود در  قسمت پيگيري خريد، رفرنس را وارد کرده و سپس گزينه کنسل را انتخاب نماييد.سایر اعلانات